Opšte informacije

Podeli sa prijateljima

Posetom sajta www.royalarsic.rs prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu.
Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima.


www.royalarsic.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja korisnika sajta vrši izmene i dopune ovih uslova korišćenja. Celokupan sadržaj web sajta www.royalarsic.rs koji uključuje formu i način izražavanja, fotografije, prezentacije, informacije o proizvodima, web strukture i dizajnerska rešenja, predstavljaju intelektualno vlasništvo preduzetničke radnje Drvare ROYAL ARSIĆ iz Subotice, kao isključivog nosioca prava intelektualne svojine na objavljenom sadržaju, i zaštićen je Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Korisnička prava u skladu sa zakonom podrazumevaju pretraživanje sajta, preuzimanje tekstova, štampanje sadržaja web stranice, pristup i korišćenje sadržaja koji se nalazi na sajtu, za ličnu upotrebu, sa jasno naznačenim obeležjima o web adresi sa koje je gore pomenuti sadržaj preuzet. U cilju sprečavanja nezakonitog korišćenja sadržaja web sajta, odnosno nedostojnog iskorišćavanja dela, zabranjena je svaka upotreba sajta u pogledu izmena, prevoda, prerada, dopuna i prodaje, a suprotno Zakonu o autorskim i srodnim pravima.


Način komunikacije:

Posetom sajta www.royalarsic.rs ili slanjem e-mail poruke, komunicirate sa zaposlenima u subotičkoj drvari ROYAL ARSIĆ elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste da se komunikacija vrši elektronskim putem, preko elektronske pošte.


Zaštita privatnosti:

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. U tu svrhu prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima su strogo čuvani i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.


Vizuelni identitet:

Internet (web) prezentaciju drvare ROYAL ARSIĆ Subotica čine materijalna i grafička sredstva, koje je rukovodstvo, uz nekoliko stručnih saveta, odabralo, definisalo i standardizovalo da bi sebe i svoju delatnost predstavilo javnosti u skladu sa svojim vrednostima. Logotip drvare ROYAL ARSIĆ u Subotici kreiran je sa ciljem da vizuelno izrazi postojanost, vitalnost i konkurentnost preduzeća i stvori pozitivnu percepciju preduzeća u javnosti.


Istorijat logotipa:

Tokom svog postojanja, drvara je unapređivala i menjala svoj vizuelni identitet u skladu sa svojom poslovnom evolucijom. Novim vizuelnim identitetom uvedenim 2019. godine, subotička drvara ROYAL ARSIĆ iskazuje svoju fleksibilnost i spremnost na promene.

Poslovni podaci:

Naziv: PETAR ARSIĆ PR DRVARA ROYAL ARSIĆ SUBOTICA;
Puno poslovno ime: PETAR ARSIĆ PR DRVARA ROYAL ARSIĆ SUBOTICA; Skraćeno poslovno ime: PETAR ARSIĆ PR DRVARA ROYAL ARSIĆ SUBOTICA;
Sedište i adresa: 24000 Subotica, Sekereš Lasla 24;
Šifra delatnosti: 1610, Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
Pravna forma: Preduzetnička radnja;
PIB: 109112619;
Matični broj: 63936812;
Datum osnivanja: 12. avgust 2015. godine;
Tekući računi:
310-0000000216979-49, NLB banka A.D. - Beograd i
310-0000000213935-63, NLB banka A.D. - Beograd;
Zastupnici: Predrag Arsić.